Törésmechanika

Neptun kód: 
BMEEOTMD076
Képzés: 
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

A törésmechanika kialakulása, történeti előzményei, jelenlegi feladati és kutatási területei. Az elméleti vizsgálatoknál használatos paraméterek fizikai alapjai. A feszültségintenzitási tényező és a komplex feszültségfüggvényekkel történő repedésvizsgálat kapcsolata. Energiaelvek felhasználása törésmechanikai elemzéseknél. Somigliana-típusú útfüggetlen vonalintegrálok. Képlékeny hatások elemzése. Dinamikai hatások figyelembevételének módjai a repedésvizsgálati számításnál. Fáradási repedések. Repedésterjedés többkomponensű anyagokban. Nemfémes anyagok törésmechanikája, különös tekintettel a betonra. Numerikus (végeselemes) számítási módszerek felhasználása törésmechanikai paraméterek meghatározására, illetve a repedésterjedés elemzésére.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0