Tensegrity kupolák parametrikus vizsgálata

Rövid leírás: 

Tensegrity szerkezetek alatt a klasszikus értelmezés szerint olyan szerkezeteket értünk,

amelyek húzott kötélelemekből és nyomott rudakból állnak és a nyomott elemek nem

kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz. A Tensegrity szerkezetek egyik lehetséges

alkalmazási területe az építészeti célú, belső alátámasztás nélküli térlefedés.  

Ezeknek az úgynevezett Tensegrity kupoláknak a tervezéséhez speciális numerikus

eszközök szükségesek a szerkezetek speciális viselkedése miatt.

A kutatás célja egy olyan eljárás, illetve számítógépes program kidolgozása, amely alkalmas

Tensegrity kupolák parametrikus vizsgálatára.

Ajánlott programozási környezet: Rhino3D+Grasshopper+C#.

Javasolt szint: 
MSc téma