Topográfia

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTAG45
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
7
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
ZH-k időpontjai: 
14. hét
HF-k időpontjai: 
4., 7., 10. és 14. hét
Jegykialakítás szempontjai: 
30% ZH eredmények, 30 % házi feladatok, 40% vizsga. A ZH és a HF-ek sikeres teljesítése (min. 50%), és minimum 70%-os órai jelenlét. A tárgyból a ZH a pótlási héten pótolható.