Földtani veszélyforrások

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMAV08
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Bemutatja a geológiai folyamatok mérnöki létesítményekre gyakorolt hatását (váratlan, ill. kalkulálható földtani kockázatok). A főbb földtani folyamatok, pl. földrengések, felszínmozgások, árvizek, felszín alatti vizek és antropogén hatások okozta változások a földtani környezetben, az épített mérnöki környezetben.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
70% tanulmány, 30% előadás A megszerzett, összesített %-nak megfelelő osztályzatok: jeles (5) 85 - 100% jó (4) 74 - 84% közepes (3) 62 - 73% elégséges (2) 50 - 61% elégtelen (1) <50% Aláírás megszerzésének feltételei: Részvétel a szakmai kirándulásokon és előadás tartása.