Alkalmazott törésmechanika

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMT61
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgya célja a törésmechanika alapvető ismereteinek és módszertanának elsajátítása, valamint a törésmechanika építőmérnöki szakterületen való alkalmazási lehetőségeinek és metodikájának megismerése. A hallgató a tárgy keretében megismeri a törésmechanikai alapfogalmakat és azok matematikai alapjait, illetve az egyszerűbb számítási módszereket. Ismertetésre kerülnek az építőmérnöki anyagok és szerkezetek törésmechanikán alapuló legfontosabb méretezési módszerei, valamint a törésmechanikai eljárások megjelenése az Eurocode szabványokban. 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
50% - ZH1 50% - ZH2