Vízi közmű projektfeladat

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKA-HP
Kredit: 
6
Oktatott félév: 
7
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Település vízellátásának (víztisztítási technológia és vízellátó hálózat), szennyvízelvezetésének, szennyvíztisztítási technológiájának, csapadékvíz elvezetésének tervezése. A vízellátás mélységi vízbázisból történik. A feladat részét képezi a jelenlegi és távlati vízigények meghatározása , a  víztisztítási technológia tisztítási módszerének tervezése, méretezése (műszaki leírás, technológiai blokkséma, számítási melléklet). További feladat a vízellátó hálózat és vízelvezető rendszer kialakításának tervezése, üzemeltetésének vizsgálata számítógépes modellek segítségével, valamint a felmerülő változatok költségösszehasonlítása. Az összegyűjtött szennyvíz tisztítási technológiájának tervezése, méretezése (műszaki leírás, technológiai blokkséma, számítási melléklet).

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/0/0