Víz- és környezetkémia, hidrobiológia

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAI43
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
4
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa, hogy a különféle mérnöki tevékenységek az ökoszisztémába (ezen belül elsősorban a vízi rendszerekbe) milyen folyamatok révén és milyen mértékben szólnak bele. A tantárgy a következő témaköröket tárgyalja:

  • A természetben előforduló víz jellemzői (híg oldatok törvényszerűségei)
  • Gázok, folyadékok és szilárd anyagok oldódása vízben
  • Vízminősítés, vízszennyezőanyagok és hatásaik
  • A kémiai folyamatok típusai, sebessége, egyensúlyi reakciók, katalitikus folyamatok, stb.
  • Környezeti problémák (elsősorban a vízhez kapcsolódóan) és megoldási lehetőségeik
  • A víz körforgása a természetben, a vízháztartás elemei
  • A vízi ökoszisztéma anyag- és energiaforgalma. A szén, az oxigén, a nitrogén, a foszfor és a kén körforgása vízi ökoszisztémában
  • A környezeti hatások érvényesülése a vízi élő szervezeteknél
  • Emberi hatások a vízháztartás elemeire, anyagforgalmi következményei
  • Vízhasználat, földfedettség, lefolyásváltozás, evapotranspirációra gyakorolt hatások, stb.

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatokon egyes vízkémiai jellemzők meghatározását végzik el a hallgatók, valamint mikroszkopizálással betekintést nyerhetnek a természetes vizek életébe.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/1