Víz- és környezeti jog

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAI45
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
4
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja az építőmérnöki műszaki tevékenységhez szükséges és elengedhetetlen aktuális jogi alapismeretek elsajátítása. Rövid történeti áttekintés után bemutatja a hatályos környezetvédelemmel és vízzel, valamint vízi létesítményekkel foglalkozó hazai jogi szabályozást, valamint az ezekre vonatkozó Európai Uniós irányelveket, elsősorban a Víz Keretirányelvet. Ezt követően ismerteti az alacsonyabb szintű hazai jogszabályokat: kormányhatározatokat és rendeleteket, különös tekintettel a vízminőség-szabályozásra és a vízi közmű szolgáltatásra (ivóvíz ellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, elhelyezés, illetve tisztítás). Tárgyalja a vizekkel és a vízi közművekkel, illetve a vízkészletekkel való gazdálkodással kapcsolatos tulajdonviszonyokat, a vízügyi igazgatás rendelkezésére álló hatósági jogköröket, valamint az ellenőrzés és a szankcionálás jogi eszköztárát, a hatóság jogalkalmazását.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0