A helyi függőleges irányának szélsőpontosságú meghatározása és felhasználása a geoidmeghatározásban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/20
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.gyula@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A QDaedalus rendszert az ETH Zürich (Zürichi Műszaki Egyetem) szakemberei fejlesztették ki a
helyi függőleges irányának igen pontos meghatározására. Ez jelenleg a geoidmeghatározás legfontosabb és legpontosabb bemenő
adatrendszere. A QDaedalus rendszer 2015 szeptembere óta már megbízhatóan működik 0,3 szögmásodperces pontossággal.
A 0,1 szögmásodperces pontosság eléréséhez szükséges a műszer kalibrációjának pontosságát és megbízhatóságát megnövelni,
valamint a szabályostól eltérő, rendellenes refrakció hatását csökkenteni. Ezen kívül a pontos geoidmeghatározás szempontjából
rendkívül lényeges a mérési pontok helyének megfelelő kiválasztása.

Kidolgozandó fő témák és feladatrészek:

- A QDaedalus rendszer kalibrációjának vizsgálata, különböző kalibrációs mérési és feldolgozási eljárások összehasonlítása a műszer-kalibráció pontosságának és megbízhatóságának fokozása céljából.

- A mérés során bekövetkező szabályostól eltérő légköri refrakció elemzése, a szabálytalan refrakció hatásának csökkentése számítási és/vagy mérési eljárással.

- A mérési és feldolgozási algoritmus, valamint a kiértékelő szoftver továbbfejlesztése.

- Annak elemzése, hogy a függőleges irányának mérési pontossága, a mérési pontok helyének kiválasztása, a pontok sűrűsége milyen összefüggésben van a geoidmeghatározás pontosságával.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Völgyesi L., Tóth Gy: A függővonal-elhajlás meghatározásának lehetőségei. Geomatikai Közlemények, XVIII(2), közlésre elfogadva, 2016.
 • Christian Voigt: Astrogeodätische Lotabweichungen zur Validierung von Schwerefeldmodellen. DGK Reihe C, Nr. 702, München, 2013.
 • Knoblach, S.: Entwicklung, Kalibrierung und Erprobung eines kameraunterstützten Hängetachymeters, Verlag der bayerischen Akademie der Wissenschaften, DGK Reihe C, Nr. 655, München 2011.
 • B. Bürki, S. Guillaume, P. Sorber and H. P. Oesch, "DAEDALUS: A versatile usable digital clip-on measuring system for Total Stations," Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2010 International Conference on, Zurich, 2010, pp. 1-10. doi: 10.1109/IPIN.2010.5646270
 • Hirt, C., S. Guillaume, A. Wisbar, B. Bürki, and H. Sternberg: Monitoring of the refraction coefficient in the lower atmosphere using a controlled setup of simultaneous reciprocal vertical angle measurements, J. Geophys. Res., 115, 2010, D21102, doi:10.1029/2010JD014067.
 • Taylor, M.S: On the sources of astrometric anomalous refraction, PhD Dissertation, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 2009.
 • Walser B.H: Development and calibration of an image assisted total station, PhD Dissertation, ETH Zürich, No. 15773, 2004.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Geomatikai Közlemények
 • Geodézia és Kartográfia
 • Magyar Geofizika
 • Periodica Polytechnica
 • Acta Geodaetica et Geophysica
 • Journal of Geodesy
 • Physics and Chemistry of the Earth
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Völgyesi L., Tóth Gy: A függővonal-elhajlás meghatározásának lehetőségei. Geomatikai Közlemények, XVIII(2), közlésre elfogadva, 2016
 • Völgyesi L, Tóth Gy, Ultmann Z.: Új fejezet az Eötvös-ingával végzett magyarországi mérések és felhasználásuk történetében MAGYAR GEOFIZIKA 56:(2) pp. 95-105. (2015)
 • Biró P., Ádám J., Völgyesi L, Tóth Gy.: A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata Budapest: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 2013. 508 p. ISBN: 9789632572482
 • Gy Tóth, E Szűcs: On the determination of a new combined EGM2008 based quasi-geoid model for Hungary. ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA 46:(4) pp. 417-430. (2011) doi:10.1556/AGeod.46.2011.4.4
 • Tóth Gy.: A HGTUB2007 új magyarországi kombinált kvázigeoid megoldás. GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XII: pp. 131-140. (2009)
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Völgyesi L, Tóth Gy, Ultmann Z.: Új fejezet az Eötvös-ingával végzett magyarországi mérések és felhasználásuk történetében MAGYAR GEOFIZIKA 56:(2) pp. 95-105. (2015)
 • Gy Tóth, E Szűcs: On the determination of a new combined EGM2008 based quasi-geoid model for Hungary. ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA 46:(4) pp. 417-430. (2011) doi:10.1556/AGeod.46.2011.4.4
 • Tóth Gy.: A HGTUB2007 új magyarországi kombinált kvázigeoid megoldás. GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XII: pp. 131-140. (2009)
 • Tóth Gy.: Prediction by Eötvös Torsion Balance Data in Hungary. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 46:(2) pp. 221-229. (2002)
 • Tóth Gy, Rózsa Sz, Andritsanos V D, Ádám J, Tziavos I N: Towards a cm-geoid for Hungary: Recent Efforts and Results. PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH PART A-SOLID EARTH AND GEODESY 25:(1) pp. 47-52. (2000) doi:10.1016/S1464-1895(00)00008-9
 • Hallgató: 

  A témavezető eddigi doktoranduszai

  Csala Bettina (2016//)
  Szûcs Eszter (2009//2016)
  Státusz: 
  elfogadott