Vegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/28
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
farkas.gyorgy@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A feszített tartószerkezetek építése rohamosan terjed a szerkezetépítésben. Az utóbbi években egyre
több újszerű feszítési anyag és feszítési eljárás jelent meg világszerte. Ugyanakkor mind gyakoribbá
válik a hagyományos elő- és utófeszítésen kívül vegyes technológiák például az elő és utófeszítés,
vagy tapadásos és tapadásmentes feszítés kombinációja. További kihívást jelent a feszítés alkalmazása
újszerű szerkezettípusok esetében.

A doktori munka célja kísérleti és elméleti kutatások alapján a feszített tartószerkezetek erőjátékának
pontosabb megismerése, különös tekintettel az elő- és utófeszítés kölcsönhatására, a tapadásos és
tapadásmentes feszítéssel készült tartószerkezetek feszültségi állapotának pontosítására, újszerű
feszített tartószerkezetekre vonatkozó javaslatok kidolgozása. A kutatás során elvégzendő feladatok:

- Kombinált elő- és utófeszítéssel készült vasbeton gerenda szerkezetek feszültségi
állapotának kísérleti vizsgálata, a feszítőbetétekben keletkező feszültségek változásának
meghatározására,

- A kombinált feszítéssel készült tartószerkezetek viselkedésének numerikus modellezése,
analitikus és numerikus vizsgálatok segítségével,

- Méretezési eljárás kidolgozása a vegyes feszítéssel készített tartószerkezetek gyakorlati
számításához.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Workshop of COST on NTD Assessment and New Systems in Prestressed Concrete Structures, Institute for Terotechnology – NRI, Radom 2005
 • Post-tensioning in buildings, Bulletin 31 of fib, 2005.
 • fib Model Code for Concrete Structures 2010, Ernst & Sohn
 • Displacement-based simulation of time-dependent behaviour of RC beams with prestressed FRP or steel tendons, Structural Concrete, Vol. 16/3, September 2015, pp. 406-418
 • Global safety format for non-linear analysis of reinforced concrete structures, Structural Concrete, Vol. 14/1, March 2013, pp. 29-43.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • BETON Szakmai lap, Kiadó Magyar Cement, Beton- és Mészipari Szövetség
 • VASBETONÉPÍTÉS a fib mMagyar Tagozat lapja
 • Periodica Polytechnica Civil Engineering , Kiadó BME OMIKK, WoS, Scopus
 • Structural Concrete, Ernst & Sohn, Wos
 • Journal of the Precast/Prestressed Concrete Institute, Wos
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Balázs G. L., Farkas G., Kovács T.: Innovative Bridge Design Handbook, Chapter 9., Reinforced and
  Prestressed Concrete Bridges, Elsevier, 2016, pp. 213-247
 • Farkas György
  Feszítés alkalmazása a vasbeton hídépítésben
  In: Köllő Gábor (szerk.)
  XVIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Konferencia helye, ideje: Csíksomlyó, Románia, 2014.06.12-2014.06.15. Csíksomlyó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2014. pp. 78-81.
  (XVIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia)
 • Völgyi István Krisztián, Windisch Andor, Farkas György
  Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-section under combined bending and shear – Part I: experimental investigation
  STRUCTURAL CONCRETE 15:(1) pp. 13-20. (2014)
 • Friedman N, Weiner M, Farkas G, Hegedus I, Ibrahimbegovic A
  On the snap-back behavior of a self-deploying antiprismatic column during packing
  ENGINEERING STRUCTURES 50: pp. 74-89. (2013)
 • Völgyi István, Farkas György
  Experimental study on shear strength of hollow cylindrical spun-cast concrete elements: Local behaviour
  ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING: BUILDING AND HOUSING 13:(1) pp. 113-125. (2012)
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • I. Völgyi, Gy. Farkas: Rebound testing of cylindrical spun-cast concrete elements, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2011/55/2, pp.129-137
 • Orsolya Ilona Németh, Éva Lublóy, György Farkas
  Bond of reinforcement in polymer concrete
  PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 58:(2) pp. 137-141. (2014)
 • Völgyi István Krisztián, Windisch Andor, Farkas György
  Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-section under combined bending and shear – Part I: experimental investigation
  STRUCTURAL CONCRETE 15:(1) pp. 13-20. (2014)
 • Farkas Gy, Kovács T, Szalai K
  A tartószerkezeti Eurocode-ok bevezetése Magyarországon. Javaslat a hazai alkalmazás legfontosabb nemzeti paramétereire. 1. rész
  BETON XVIII:(5) pp. 3-7. (2010)
 • Völgyi István, Dr Farkas György
  Testing of prestressed concrete columns: results and conclusions
  CONCRETE STRUCTURES: ANNUAL TECHNICAL JOURNAL: JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF FIB 6:(1) pp. 30-33. (2005)
 • Hallgató: 

  A témavezető eddigi doktoranduszai

  Haris István (2005//2013)
  Friedman Noémi (2004/2010/)
  Völgyi István (2002/2005/2011)
  Státusz: 
  régi