Hídsaruk, dilatációk élettartamának növelése

Rövid leírás: 

Magyarország mindezidáig nem állt át az egységes európai szabályozásra hidak építése, fenntartása területén. A magyar szabályozás sokkal rövidebb és egyszerűbb, annak minden előnyével és hátrányával. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy hídjaink dilatációs szerkezeteinek és saruinak élettartama gyakran messze elmarad az elvárhatótól. Feladatunk az ezzel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, a hazai és a nemzetközi szabályozás elemzése, valamint a továbblépési irányok kijelölése. A dolgozat tanszéki kutatási, fejlesztési projekthez kapcsolható.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma