Alagútépítés

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG61
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa az alagút tervezésének és építésének alapvető
 
elemeit. Megismerkedjen az alagút építésének módszereivel, ezekhez tartozó technológiákkal,
 
valamint ezek tervezési módszereivel mind talajban, mind kőzetben kihajtott alagút esetén.
 
Megtanulja kiszámolni az alagútra jutó igénybevételeket, megtervezni egy adott alagút a
 
szerkezeti kialakítását, valamint a kivitelezési fázisait és technológiáját.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/2/0