Földi lézerszkennelés alkalmazása régészeti dokumentációban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/12
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
lovas.tamas@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A földi lézerszkennelés több adatnyerési területen nyert már létjogosultságot, közel-fotogrammetriai valamint tárgyszkennelési megoldásokkal kiegészítve komplex geometriai és attribútumadatok gyűjtésére különösen alkalmas. 
Feladat a földi lézerszkennelési technológia alkalmazási lehetőségeinek tudományos mélységű vizsgálata régészeti célú feladatokban. A régészeti célú vizsgálatok, leletek, műemlékek dokumentálása megbízható, hatékony adatnyerési eljárásokat követelnek meg, amelyek képesek az adott szakterület számára nagy pontosságú, releváns információkat biztosítani. A vizsgálatokban a felmért és rekonstruált tárgyak köre kiterjed a kisméretű (kézben tartható) tárgyaktól az építményléptékű objektumokig. A kutatás része adaptív újramintavételezési eljárások tesztelése, kidolgozása, melyek a nagyméretű pontfelhők feldolgozását segítik a számítási kapacitásszükséglet optimalizálásával. A nyers állományokat alternatív adatnyerési módszerekkel (pl. közel-fotogrammetria, tárgyszkennelés (pl. strukturált fényű szkennerekkel), geodéziai felmérés) minősíteni kell, a komplex geometriájú felületek modellezésének értékelésére minősítő szempontok meghatározása szükséges. A feladat része adatfúziós módszerek kidolgozása, hatékony eljárás fejlesztése fotogrammetriai és lézerszkenneres mérésből származó pontfelhők egyesítésére. A kutatásnak ki kell terjednie a modellezés szempontokra; a végtermékek (pl. vektoros rajzok, felszínmodellek) előállítási stratégiájára, azok minősítésére.
Előzetes kutatási terv:
    1. Végezze el lézerszkennelés régészeti alkalmazásának, komplex felületmodellek előállításának és minősítésének alapos szakirodalmi feldolgozását.
    2. Végezzen összehasonlításra alkalmas tesztméréseket különböző, jellemző geometriájú objektumokon (pl. kőtöredékek, műtárgyak, épületrészek) különféle adatnyerési technológiákkal.
    3. Dolgozzon ki hatékony adattárolási és kezelési eljárást, amely a nagyméretű állományokkal való munkát segíti.
    4. Dolgozzon ki minősítő eljárást a különböző adatnyerési technológiák adott feladatra való alkalmazhatóságának értékelésére.
    5. Dolgozzon ki minősítő eljárást a már feldolgozott, szakági feldolgozásra alkalmas végtermékek minősítésére.
    6. Vizsgálja meg és értékelje mind az adatnyerési, mind az adatfeldolgozási eljárások erőforrásigényeit (hardver, szoftver, munkaidő, számítási idő, szaktudás).
A munka során együttműködés valósulhat meg a BME más karaival, az Építőmérnöki Kar más tanszékeivel, illetve a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ipari partnereivel. A vizsgálathoz szükséges adatnyerési eszközöket és a feldolgozáshoz szükséges infrastruktúrát, szoftvereket a Tanszék biztosítja.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Susan C.Kuzminsky, Megan S.Gardiner: Three-dimensional laser scanning: potential uses for museum conservation and scientific research, Journal of Archaeological Science, Volume 39, Issue 8, August 2012, Pages 2744-2751
2. Somogyi J. Á., Fehér K., Lovas T., Halmos B., Barsi Á.: Analysis of Gothic Architectural Details by Spatial Object Reconstruction Techniques, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING (ISSN: 0553-6626) (eISSN: 1587-3773) 61: (3) pp. 640-651. (2017)
3. A. Calantropio, E. Colucci and L. Teppati Losè: RAPID MAPPING FOR BUILT HERITAGE AT RISK USING LOW-COST AND COTS SENSORS. A TEST IN THE DUOMO VECCHIO OF SAN SEVERINO MARCHE, 
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W8, 59-66, 2017
4. Aveta, C., Salvatori, M. and Vitelli, G. P.: THE COMPLEX POINT CLOUD FOR THE KNOWLEDGE OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE. SOME EXPERIENCES, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-5/W1, 235-244, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-235-2017, 2017.
5. Monego, M., Fabris, M., Menin, A. and Achilli, V.: 3-D SURVEY APPLIED TO INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY BY TLS METHODOLOGY, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-5/W1, 449-455, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-449-2017, 2017.
6. Coppola, M., Bracci, S., Cantisani, E. and Magrini, D.: THE TOMB OF SETI I (KV17) IN THE FLORENCE EGYPTIAN MUSEUM. INTEGRATED NON-INVASIVE METHODS FOR DOCUMENTATION, MATERIAL HISTORY AND DIAGNOSTICS, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-5/W1, 127-135, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-127-2017, 2017.
7. Calantropio, A., Colucci, E. and Teppati Losè, L.: RAPID MAPPING FOR BUILT HERITAGE AT RISK USING LOW-COST AND COTS SENSORS. A TEST IN THE DUOMO VECCHIO OF SAN SEVERINO MARCHE, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W8, 59-66, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W8-59-2017, 2017.
8. C. Rodríguez-Moreno, J. F. Reinoso-Gordo, E. Rivas-López, A. Gómez-Blanco, F. J. Ariza-López & I. Ariza-López (2016) From point cloud to BIM: an integrated workflow for documentation, research and modelling of architectural heritage, Survey Review, DOI: 10.1080/00396265.2016.1259719
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
2. Periodica Polytechnica Civil Engineering
3. Geodézia és Kartográfia
4. Survey Review
5. Journal of Archaeological Science
6. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Török Á., Barsi Á., Bögöly Gy., Lovas T., Somogyi J. Á., Görög P.: Slope stability and rockfall assessment of volcanic tuffs using RPAS with 2-D FEM slope modelling, NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 18:(2) pp. 583-597. (2018)
2. Paláncz B., Awange J.L., Lovas T., Lewis R., Molnár B., Heck B., Fukuda Y.: Algebraic method to speed up robust algorithms: example of laser-scanned point clouds, SURVEY REVIEW (ISSN: 0039-6265) -: pp. 1-11. (2016)
3. Somogyi J. Á., Fehér K., Lovas T., Halmos B., Barsi Á.: Analysis of Gothic Architectural Details by Spatial Object Reconstruction Techniques, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING (ISSN: 0553-6626) (eISSN: 1587-3773) 61: (3) pp. 640-651. (2017)
4. Rehány N., Barsi Á., Lovas T.: Capturing fine details involving low-cost sensors: A comparative study, INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) (ISSN: 1682-1750) (eISSN: 2194-9034) XLII-2/W8: pp. 213-220. (2017)
5. Lovas T., Berényi A., Barsi Á.: Lézerszkennelés, Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2012. 166 p.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Lovas T., Rehány N., Somogyi J. Á.: Történelmi épületek rekonstrukciós munkálatainak támogatása pontfelhők segítségével GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA (ISSN: 0016-7118) LXX: (1) pp. 19-24. (2018)
2. Rehány N., Barsi Á., Lovas T.: Capturing fine details involving low-cost sensors: A comparative study, INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) (ISSN: 1682-1750) (eISSN: 2194-9034) XLII-2/W8: pp. 213-220. (2017)
3. Paláncz B., Awange J.L., Lovas T., Lewis R., Molnár B., Heck B., Fukuda Y.: Algebraic method to speed up robust algorithms: example of laser-scanned point clouds, SURVEY REVIEW (ISSN: 0039-6265) -: pp. 1-11. (2016)
4. Somogyi J. Á., Barsi Á., Molnár B., Lovas T.: Crowdsourcing Based 3D Modeling, INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) (ISSN: 1682-1750) (eISSN: 2194-9034) XLI-B5: pp. 587-590. (2016)
5. Somogyi J. Á., Fehér K., Lovas T., Halmos B., Barsi Á.: Analysis of Gothic Architectural Details by Spatial Object Reconstruction Techniques, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING (ISSN: 0553-6626) (eISSN: 1587-3773) 61: (3) pp. 640-651. (2017)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Aftab Ifra (2021//)
Somogyi József Árpád (2014/2017/2017)
Koppányi Zoltán (2012/2015/2015)
Rehány Nikolett (2013/2017/)
Berényi Attila (2008/2011/2011)
Státusz: 
elfogadott