Building on ideas

Swietelsky Ösztöndíj pályázat

 

NAPPALI TAGOZATOS ÉPÍTŐMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE

 

A SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT. ÉS A SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

 

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Swietelsky Magyarország Kft tehetséggondozási programja keretén belül a 2022/2023-as felsőoktatási tanévben is meghirdeti ösztöndíj lehetőségét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának alapszakos és mesterszakos hallgatói részére.

A több mint 30 éve Magyarországon jelenlévő Swietelsky cégcsoport meghatározó szereplője a magyarországi építőiparnak, köszönhetően a legmodernebb technológiák bevezetésének és alkalmazásának a hazai piacon. A Swietelsky cégcsoport elkötelezett a hazai építőipar versenyképességének növelése, a technológiai újítások bevezetése és a megfelelő szakmai tudás biztosítása iránt. 

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM ÉS CÉLKITŰZÉSEI

 

A program elsődleges célja a tehetséges és elhivatott építőmérnöki hallgatók célzott támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése, az elengedhetetlen egyetemi képzés mellett a gyakorlati ismeretük bővítése. A Swietelsky küldetésének tekinti a fiatal mérnökök tanulmányainak és ismereteinek fejlesztését, a hazai mérnöki utánpótlás biztosítását – többek között – a vasúti közlekedés területén.

A programban való részvétel során a Swietelsky a támogatott hallgató mellé szakmai vezetőt jelöl ki, aki munkájában kíséri és segíti, továbbá biztosítja számára a megfelelő körülményeket, a képzés nyújtotta fejlődési lehetőségeket. A program időtartama alatt a Swietelsky Vasúttechnika Kft. vagy a Swietelsky Magyarország Kft. hetente minimum 8 kontaktórát biztosít, ami megegyezés szerint projekthelyszínen, telephelyen, irodában vagy távolléti formában történik.

A program nyújtotta ösztöndíjtámogatás 1 évre szól, amelyet pályázati úton lehet elnyerni. A benyújtott pályázatokat Szakmai Bizottság bírálja el. A Szakmai Bizottságot a Swietelsky képviselői és a BME Építőmérnöki Kar felkért oktatói alkotják, akik többségi szavazattal hozzák meg döntésüket.

A Szakmai Bizottság összesen 2+2 fő hallgató nyertes pályázatát hirdetheti ki, törekedve arra, hogy valamennyi hallgató a BME Építőmérnöki Kar különböző specializációit (Magasépítési, Híd és műtárgy, Építéstechnológia és menedzsment, Közlekedési létesítmények, Vízi közmű és környezetmérnöki, Geodézia) választott hallgatói közül kerüljenek kiválasztásra.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A pályázat meghirdetésére 2022. július 15-én kerül sor a Swietelsky cégcsoport és a BME Építőmérnöki Kar különböző felületein. A pályázási időszak 2022. július 15 – szeptember 5-ig tart. A pályázatokat a Szakmai Bizottság várhatóan 2022. szeptember 10-én bírálja el, a végső döntést megelőzően a jelölt hallgatókkal személyes találkozó várható. Az eredményről valamennyi pályázó e-mail-ben értesül.

A programban az a hallgató vehet részt, aki a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, és akit a pályázata alapján a Szakmai Bizottság kiválaszt.

 

A pályázó hallgatónak az alábbi feltételeknek szükséges megfelelnie:

 • aktív hallgatói jogviszony a BME Építőmérnöki Karán;
 • alapszakos 3. vagy 4. éves, vagy mesterszakos hallgató;
 • legalább 3.5 halmozott súlyozott tanulmányi átlag;
 • mintatanterv szerint alapképzésen az 1., 2. és 3. félévekben előírt törzstárgyak teljesítése;
 • hiánytalan pályázat benyújtása.

A pályázatok kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • pályázó elérhetőségeit tartalmazó, részletes, szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • Neptun rendszerből lekért leckekönyv és hallgatói jogviszony igazolása.

A pályázat elbírálásában előnyt jelent a meglévő/folyamatban lévő TDK dolgozat, megjelent/megjelenés alatt álló szakmai publikáció, demonstrátori, illetve szakkollégiumi tevékenység, továbbá releváns szakmai gyakorlat/tapasztalat.

A pályázatokat az info@vasuttechnika.hu e-mail címre elektronikus úton, aláírt, szkennelt változatban szükséges benyújtani legkésőbb 2022. szeptember 5. 23:59-ig. Minőségi pályázati részvétel hiányában a benyújtási határidő szükség esetén meghosszabbítható.

 

JUTTATÁS

 

A kooperatív képzésben támogatott hallgatókat a teljes képzési idő alatt az alábbiak illetik meg:

 • havi bruttó 100.000,- Ft támogatási összeg;
 • részvétel a Támogató és Támogatott által közösen választott építőipari szakmai rendezvényen -költségtérítés rendezvény típusától függően;
 • szakmai látogatási lehetőség a cégcsoport telephelyein, projektjein;
 • nyáron (július/augusztus) teljes munkaidőben történő gyakorlat lehetősége.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információkkal kapcsolatban Horváth Judit (j.horvath@vasuttechnika.hu; +3630 5250823) kolléganőnkkel vegyék fel a kapcsolatot.

 

Swietelsky Vasúttechnika Kft.