Talajjal érintkező épületszerkezetek utólagos vízszigeteléssel történő rekonstrukciójának épületfizikai alapú vizsgálata

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
13/23
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
dudas.annamaria@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A rekonstrukcióra váró épületek többsége a talajjal érintkező épületrészeken is károsodott, ami a vízszigetelés elégtelenségének, elöregedésének következménye.
Tekintve, hogy a hazai épületállomány 90 %-a 1989 előtt épült, és a vízszigetelések becsült élettartama 15-30 év, az épületek nagy része vízszigetelési szempontból felújításra szorul.

A fűtési energiafogyasztás a nedves épületszerkezetek nagyobb hővezetési tényező értékeinek következtében a megfelelően védett épületekhez viszonyítva akár többszörös is lehet.
Az építésre, az épületek üzemeltetésére fordított energiamennyiség Magyarországon a teljes energiafogyasztás 40 %-a, ami az energetikai célú felújítások szükségességét sürgeti.
A talajjal érintkező épületszerkezetek esetében a hőveszteségek csökkentését irányzó kivitelezési lépéseket meg kell, hogy előzze a nedvességtartalmat vizsgáló diagnosztikai felmérés, majd a szükséges utólagos vízszigetelési megoldás alkalmazása.

A téma alapvetően kidolgozandó feladatrészei:

- utólagos vízszigetelési technológiák részletes összefoglalása, alkalmazhatósági feltételek és követelmények rendszerezése;

- tartószerkezeti és épületszerkezeti károsodások elemzése;

- talajjal csatlakozó épületszerkezetek rekonstrukciós változatainak, a felújítás technológiai és hőszigetelési variánsainak elemzése;

- az eredetileg nedvességgel terhelt, az utólagos vízszigeteléssel felújított, majd hőszigetelt épületszerkezetek hő- és páratechnikai épületfizikai vizsgálata, összehasonlítása;

- diagnosztikai méréseken és hőtechnikai szimuláción alapuló elemzések és következtetések;

- épületenergetikai számítások;

- felújítási javaslatok kidolgozása hazai jellemző épületmodellekre (városi bérház, szabadon álló családi ház, társasház).

A téma meghatározó irodalma: 
 • Rising damp removal from historical masonries: A still open challenge, E. Franzoni; Constructionand Building Materials 54(2014)123–136
 • Experimental study of the distribution of chemical products against rising damp in substrates with different water saturation degrees, B. Lubelli, R.P.J. van Hees, A. Hacquebord; Constructionand Building Materials 40(2013)891-898
 • An operative protocol for reliable measurements of moisture in porous materials of ancient buildings, F. Sandrolini, E. Franzoni; Building and Environment 41(2006)1372–1380
 • Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings’ wall, M. Pavlíková, Z. Pavlík, M. Keppert, R. Cerny; Constructionand Building Materials 25(2011)1205-1212
 • Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion–advection model, Z.Pavlík, L.Fiala, J.Madera, M.Pavlıkova, R. Cerny; Journal of the Franklin Institute 348(2011)1574–1587
 • Numerical Simulation of Rising Damp Phenomenon, A.S. Guimarães, J.M.P.Q. Delgado, V.P. de Freitas, Defect and Diffusion Forum Vols. 326-328 (2012) pp 48-53
 • Masonry remediation and protection by aqueous silane/siloxane macroemulsions incorporating colloidal titaniumdioxide and zinc-oxid nanoparticulates: Mechanisms, performance and benefits: J. MacMullen, J. Radulovic, Z. Zhang, H. N. Dhakal, L. Daniels, J. Elford, M. A. Leost, N. Bennett, Construction and Building Materials 49(2013)93–100
 • Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components, H.M. Künzel, Fraunhofer Institute of Building Physics, 1995
 • Frank Frössel: Falak utólagos víztelenítése és szigetelése, Terc kiadó, 2006,
  ISBN 9789639535350
 • Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában: Monográfia, Terc kiadó, 2012
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Construction and Building Materials
 • Building and Environment
 • Energy and Buildings
 • International Journal of Architectural Heritage
 • Journal of Building Physics
 • Advanced Materials Research
 • Technical Gazette
 • Magyar Építőipar
 • Magyar Építéstechnika
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Dudás Annamária, Terjék Anita: EFFICIENCY ASSESSMENT OF POSTERIOR WATERPROOFING SYSTEMS OF RENOVATED POROUS LIMESTONE MASONRY WORK, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 22:(5) pp. 1225-1236. (2015)
 • Dudás Annamária , Farkas László: Building physical, energetical and hygrothermal analysis of earth-sheltered building constructions, ADVANCED MATERIALS RESEARCH 899: pp. 369-373. (2014)
 • Dudás Annamária: Talajjal érintkező épületszerkezetek felújítása, MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA 2012:(4) pp. 16-21. (2012)
 • Dudás Annamária: Könnnyűszerkezetes lakóépületek épületszerkezeti és épületfizikai elemzése, In: Fülöp Zsuzsanna, Osztroluczky Miklós (szerk.) Épületszigetelési kézikönyv. Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, 2009. pp. 1-43.
  (ISBN:963 9313 491)
 • Dudás Annamária: Épületszerkezetek utólagos nedvességszigetelése után bennmaradó nedvesség hatása és kezelése
  In: Széll Mária (szerk.) Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában: Monográfia, 2012. pp. 156-162.
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Dudás Annamária, Terjék Anita: EFFICIENCY ASSESSMENT OF POSTERIOR WATERPROOFING SYSTEMS OF RENOVATED POROUS LIMESTONE MASONRY WORK, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 22:(5) pp. 1225-1236. (2015)
 • Dudás Annamária , Farkas László: Building physical, energetical and hygrothermal analysis of earth-sheltered building constructions, ADVANCED MATERIALS RESEARCH 899: pp. 369-373. (2014)
 • V Horn Valéria , Dudás Annamária: Talajon fekvő padlószerkezetek rekonstrukciójának elméleti alapjai és lehetséges megoldásai, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64:(5) pp. 194-200. (2014)
 • Dudás Annamária: Talajjal érintkező épületszerkezetek felújítása, MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA 2012:(4) pp. 16-21. (2012)
 • Dudás Annamária: Épületszerkezetek utólagos nedvességszigetelése után bennmaradó nedvesség hatása és kezelése
  In: Széll Mária (szerk.) Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában: Monográfia, 2012. pp. 156-162.
 • Státusz: 
  elfogadott