Gránitos kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzése numerikus módszerek segítségével

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/34
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
gorog.peter@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A Bátaapáti térségében épül a felszín alatti kis- és közepes aktivitású nukleáris hulladéklerakó gránitos kőzetkörnyezetben. A lerakó kőzetkörnyezete alaposan feltárt, számos laboratóriumi és helyszíni vizsgálati eredmény áll rendelkezésre a tervezési folyamathoz (Török&Görög 2012). A vágatok építésénél konvergencia méréseket, a tárolótér építésénél pedig CSIRO cellás méréseket végeztek. Ezáltal rendelkezésre áll megfelelő minőségű és mennyiségű adat az ilyen jellegű kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzésére és ezek alapján részletes numerikus modellezésére, back analysis elvégzésére.

A doktorandusz feladata a numerikus módszerekhez szükséges bemenő adatok laboratóriumi és helyszíni vizsgálati eredményekből történő meghatározása. Külön kiemelve a tagoltságok figyelembe vételét, azaz diszkontinuum modell felépítését és annak eredményekre gyakorolt hatását. Fontos kérdés, hogy ilyen kőzetkörnyezetet lehet-e kontinuum modellel közelíteni, illetve az milyen feltételek mellett adhat elfogadható eredményt. A vágatok és tárolókamrák modellezésénél a megtámasztó szerkezet és a kőzet kölcsönhatásának figyelembe vétele is fontos szempont. A kapott eredményeket verifikálni szükséges a helyszíni mérések eredményei segítségével.

A laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok, in situ mérések valamint numerikus modellek eredményei nemzetközi gyakorlat számára is értékelhető kutatási eredményeket szolgáltathat a gránitos kőzetkörnyezetről. A tagoltságok szerepe a tönkremeneteli folyamatokban, azok figyelembe vételének módja a numerikus számításokban, kontinuum vagy diszkontinuum modellek alkalmazása nemzetközileg is fontos kutatási téma.

Irodalom: Török Á, Görög P. (szerk.) Kőzetmechanika és kőzetkörnyezet szerepe a radioaktív hulladéklerakók kialakításánál Budapest: Terc Kiadó, 2012. (ISBN:978-963-9968-46-2)

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Borbély Dániel (2013/2018/)
Bögöly Gyula (2012/2015/2016)
Jalal ZENAH (2017/2022/)
Oláh Petra (2021//)
Státusz: 
régi