Vasbeton síklemezek átszúródási teherbírása / Punching resistance of RC slabs

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/23
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
volgyi.istvan@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A magyar építőipari gyakorlatban több olyan gazdaságos átszúródási vasalási kialakítás terjedt el, amelyek évtizedek óta jól vizsgáznak, de kísérleti igazolás híján a modern szabványrendszerek elterjedésével kiszorulóban vannak a piacról. Ezek általában jól előszerelhetők, a helyszínen kis élőmunkával elhelyezhetők, továbbá import termékek vásárlása helyett alacsony anyagköltség mellett megvalósíthatók.
A korlátozás műszaki indoka az, hogy a födém-hosszvasalást nem átfogó kengyelek miatt kísérletileg nem tisztázottak az átszúró erőből származó, födémsíkkal párhuzamos erők födémvasalásra való átadódásának és az oszlop feletti átvezethetőségének erőtani feltételei. 
Cél a kengyelsoros átszúródási vasalás kapcsán felmerült erőátadódási kérdések és a figyelembe vehető teherbírás kísérleti úton való tisztázása, valamint a korábbi megoldások olyan módosítása, ami a hatályos előírásokat kielégíti. 
Cél továbbá a megmunkált végű átszúródási elem(ek) kialakításának olyan továbbfejlesztése, hogy az gazdaságosabban kialakítható, és erőtanilag legalább egyenértékű legyen. 
A vizsgálat során meg kell határozni az elemvég lehorgonyzó képességének mértékét. Ehhez szükség van az elemszár és az elemvég szilárdsági vizsgálatára, valamint a betonba ágyazott elem vizsgálatára.  
A kutatómunka célja korábban kísérletileg nem igazolt hagyományos, illetve újszerű átszúródási vasalás hatékonyságának vizsgálata az alábbiak szerint. 
1) Irodalomkutatás a témában, az eredmények alkalmazhatósága szempontjából fontos kutatási irány kijelölése.
2) Paraméteres kísérleti vizsgálati program kidolgozása és végrehajtása a jelenség vizsgálatára (különböző paraméterek jelenségre gyakorolt hatásának vizsgálata).
3) Kísérleti eredmények feldolgozása, az átszúródási modellek felülvizsgálata, továbbfejlesztése.
4) Kísérleti paramétertér kiterjesztése nemlineáris végeselemes modell segítségével.
A kutatási téma jól kapcsolható a Hidak és Szerkezetek Tanszék és ipari partnerei által pályázati keretek között folytatott kutatási tevékenységhez.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Bartolac, M., Damjanovic, D., Ivan, D.: Punching strength of flat slabs with and without shear reinforcement. Gradevinar 8/2015. pp. 771-786.
2. Bollinger, K.: Load-Carrying Behaviour and Reinforcement of Axysimmetrically Loaded Reinforced Concrete Plates. PhD Thesis. Universität Dortmund. 1985.
3. Kinnunen, S., Nylander, H.: Punching of Concrete Slabs without Shear Reinforcement. Transactions of the Royal Institute of Technology. No. 158. Stockholm, Svédország/Sweden, 1960.
4. Lips, S., Ruiz, M. F., Muttoni, A.: Experimental investigation on Punching Strength and Deformation Capacity of Shear-reinforced Slabs. ACI Structural Journal. Nov.-Dec. 2012. pp. 889-900.
5. Muttoni, A.: Punching Shear Strength of Reinforced Concrete Slabs without Transverse Reinforcement. ACI Structural Journal, Jul.-Aug. 2008. pp. 440-450.
6. Ruiz, M.F., Muttoni, A.: Applications of critical shear crack theory to punching of reinforced concrete slabs with transverse reinforcement. ACI Structural Journal, Jul.-Aug. 2009. pp. 485-494. 
7. Windisch, A.: Towards a Consistent Design Model for Punching Shear Capacity. International Workshop on Punching Shear Capacity on RC Slabs. Stockholm, 2000. pp. 93-301.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Structural Concrete. fib
2. International Journal of Civil Engineering. Springer
3. PCI Journal. PCI
4. ACI Structural Journal. ACI
5. Magazine of Concrete Research
6. Asian Journal of Civil Engineering
7. Magyar Építőipar. Építéstudományi Egyesület
8. Vasbetonépítés (Concrete Structures). fib Magyar tagozat
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Völgyi, I., Farkas, Gy.: Experimental study on shear strength of hollow cylindrical spun-cast concrete elements: Local behaviour. Asian Journal of Civil Engineering: Building and Housing 13:(1) 2012. pp. 113-125.
2. Völgyi, I., Windisch, A.: Experimental investigation of the role of aggregate interlock in the shear resistance of reinforced concrete beams. Structural Concrete: Volume 18, Issue 5. Oct. 2017. pp. 792–800.
3. Völgyi, I., Windisch, A.: Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-sections under combined bending and shear – Part II: New calculation model. Structural Concrete 15:(1) 2014. pp. 21-29.
4. Völgyi, I., Windisch, A., Farkas, Gy.: Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-section under combined bending and shear – Part I: experimental investigation. Structural Concrete 15:(1) 2014. pp. 13-20.
5. Völgyi, I., Farkas, Gy., Nehme, S. G.: Concrete Strength Tendency in the Wall of Cylindrical Spun-cast Concrete Elements. Periodica Polytechnica – Civil Engineering 54:(1) 2010. pp. 23-30.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Völgyi, I., Windisch, A.: Experimental investigation of the role of aggregate interlock in the shear resistance of reinforced concrete beams. Structural Concrete. 18:(5) 2017. pp. 792–800
2. Völgyi, I., Windisch, A.: Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-sections under combined bending and shear - Part II: New calculation model. Structural Concrete 15:(1) 2014. pp. 21-29. 
3. Völgyi, I., Windisch, A., Farkas, Gy.: Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-section under combined bending and shear – Part I: experimental investigation. Structural Concrete 15:(1) 2014. pp. 13-20. 
4. Völgyi, I., Farkas, Gy.: Experimental study on shear strength of hollow cylindrical spun-cast concrete elements: Local behaviour. Asian Journal of Civil Engineering: Building and Housing 13:(1) 2012. pp. 113-125.
5. Völgyi, I., Farkas, Gy.: Testing of prestressed concrete columns: results and conclusions. Concrete Structures: Annual Technical Journal: Journal of the Hungarian Group of fib 6:(1) 2005. pp. 30-33.
6. Völgyi I., Windisch A., Farkas Gy.: Pörgetett vasbeton rudak nyírási-hajlítási viselkedésének kísérleti vizsgálata és modellezése. Magyar Építőipar 61:(5) 2011. pp. 189-195.
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott