Hidrológiai mintázatok vizsgálata magyarországi vízgyűjtőkön

Rövid leírás: 

A vízhozam idősorokból számos úgy nevezett hidrológiai mintázat nyerhető ki, melyek nagyban elősegítik a vízgyűjtőkön keletkező lefolyást befolyásoló tényezők azonosítását, megértését. Ezeknek a mintázatoknak az átfogó vizsgálatával jobban megérthetjük az ok-okozati összefüggéseket, amik jobb modellekhez, pontosabb összefüggésekhez vezethetnek, melyek aztán később akár a mérnöki gyakorlatban is alkalmazhatók. A mintázatok vizsgálatán keresztül végezhetők hatástanulmányok is, hiszen a lefolyás mintázatának, viselkedésének változása valamilyen hatás eredményeként jön létre.

 

A nemzetközi hidrológiai gyakorlatban is nagy igény van arra, hogy általánosan alkalmazható eszközök, módszertanok álljanak rendelkezésre. Emiatt az utóbbi évtizedben jelentősen nőtt a szabadon hozzáférhető szoftverek, toolboxok száma. A TOSSH (Toolbox for Streamflow Signatures in Hydrology) egy olyan Matlabhoz fejlesztett toolbox, mely számos mintázat gyors számítását és vizualizációját teszi lehetővé.

 

A hazai vízgyűjtők hidrológiai mintázatainak átfogó vizsgálatára korábban nem került sor. A TDK keretében a hallgatónak a TOSSH felhasználásával lehetősége van elvégezni a mintázatok vizsgálatát. A hallgató a konzulenssel dönthet i) a vizsgálatba bevonandó vízgyűjtők köréről, ii) a vizsgálandó mintázatokról, iii) és az egyéb vizsgálandó faktorokról (pl. vízgyűjtők alaki jellemzői, vízgyűjtők csoportosíthatósága, stb.). A téma jelentős nemzetközi szakirodalommal rendelkezik, tehát a hallgatónak feladata, hogy ezzel megismerkedjen, és a nemzetközi eredmények között el tudja helyezni a hazai viszonylatban kapott eredményeket.

 

Használandó szoftverek: Matlab (esetleg QGIS/ArcGIS)

 

TOSSH: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815221000268

Javasolt szint: 
junior téma (elsőéves BSc)
BSc téma