Kőzetmechanika

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMAS41
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A kőzetmechanikai modell: kőzettömb, kőzettest, tagoltság. Kőzettömb tulajdonságainak meghatározása laboratóriumban: egyirányú nyomószilárdság, húzószilárdság és triaxiális vizsgálatok. Mohr-Coulomb és Hoek-Brown törési határfeltétel alkalmazása. Tagoltságok tulajdonságainak megismerése, kőzettest-osztályozás szerepe és alkalmazása a gyakorlati kőzetmechanikában. Az RMR és GSI osztályozási módszer megismerése. Az alagútépítés módszereinek, elveinek bemutatása: TBM és NATM alkalmazási feltételeinek megismerése, példák bemutatása, alagút számítása. A képzés célja a geológiai alaptanulmányokra épülve a hallgatók megismerjék az építőmérnöki gyakorlatban használatos kőzetmechanikai tervezés módszereit és azok alkalmazását.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0
ZH-k időpontjai: 
Zh1 7. oktatási héten: 2015. okt. 21. ; Zh2 13. oktatási héten: 2015. dec. 2. Zárthelyik pótlása: 2015. dec. 16.
HF-k időpontjai: 
Tervfeladat beadása 14. oktatási héten: 2015. dec. 12. 12 óráig. Tervfeladat pótbeadására pótlási héten van lehetőség (2015. dec. 21. hétfő 12 óráig).
Jegykialakítás szempontjai: 
70% zárthelyik, 30% féléves feladatok. A megszerzett, összesített %-nak megfelelő osztályzatok: jeles (5) 85 - 100% ; jó (4) 74 - 84% ; közepes (3) 62 - 73% ; elégséges (2) 50 - 61% ; elégtelen (1) <50%. Aláírás megszerzésének feltételei: 1. Órai ellenőrző feladatok elkészítése, 2. Zárthelyik teljesítése, 3. Részvétel az előadások és gyakorlatok legalább 70%-án.