Nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok alkalmazása a szerkezetépítésben

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
farkas.gyorgy@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű, hagyományos és speciális összetételű betonok
alkalmazásának, elsősorban a tartósság fokozása és környezetvédelmi szempontok érvényesítése
következtében, egyre nagyobb szerepe van a szerkezetépítésben. Ugyanakkor az ilyen anyagok
fizikai és mechanikai tulajdonságai, valamint szerkezetben való viselkedésük nem mindenben
tisztázott. A jelenlegi szabványok csak a hagyományos cementbázisú betonokra tartalmaznak
adatokat és számítási módszereket, amelyek elsősorban az átlagos szilárdsági tartományokban
alkalmazhatóak megbízhatóan. Ezért szükségesnek tartom további kísérleti és elméleti kutatások
végzését ebben a témakörben. A kutatás során a következő feladatokat kell elvégezni.

- Laboratóriumi kísérletek végzése a különböző összetételű, elsősorban hagyományos, cement,
valamint polimer kötőanyagú betonból készült próbatestek fizikai, mechanikai és reológiai
tulajdonságainak meghatározására.

- A kísérletek kiértékelése és a jellemző anyagtulajdonságok számítási értékeinek meghatározására
vonatkozó javaslatok készítése.

- Az új, vagy megerősítés céljából meglévő szerkezetekbe beépített nagy szilárdságú, nagy
teljesítőképességű betonok viselkedésének laboratóriumi vizsgálata tipikus szerkezeti elemek
kísérleti vizsgálatával.

- Méretezési eljárások kidolgozása az ilyen anyagok felhasználásával készülő szerkezetek
gyakorlati tervezéséhez.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Haris István (2005//2013)
Friedman Noémi (2004/2010/)
Völgyi István (2002/2005/2011)
Státusz: 
régi