A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/35
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A 4-es metró pesti szakaszának építése elsősorban igen változatos a budai oldalhoz képest
jelentősen eltérő kőzetkörnyezetben létesül. Az uralkodó üledékes kőzetek geológiai megjelenése
szélsőségesen változó, a finom szemcsés agyagoktól egészen a durva üledékekig. Ez a változatos
felépítés eltérő mérnökgeológiai és vízföldtani adottságokat biztosít. Ez a komplex kőzetkörnyezet a
budai oldaltól eltérő mérnökgeológiai problémákat vet fel, amelyek meghatározása és elemzése a
kutatás célja. A pesti nyomvonal szakasz mentén sok fúrás és feltárás készült, amely biztosítja
feldolgozáshoz szükséges adatbázist.

A kutatás két főbb fázisból áll. Első lépésként a már meglévő fúrási adatok földtani és vízföldtani
adatainak feldolgozását végzi el a doktorandusz. Ennek során a vizsgált kőzetek kőzetfizikai
paramétereinek és az egyes állomások és a köztük lévő vonalszakaszok mérnökgeológiai és
vízföldtani jellemzőinek összegyűjtése és területi rendszerezése a cél. Az összegyűjtött paraméterek
alapján kirajzolódik egy területi kép és ezen adatokat statisztikai alapon feldolgozva kimutathatók
az adathiányos területek. A kritikus és adathiányos területekre koncentrálva az adatok kisimítását új
helyszíni és laborelemzésekkel egészítenénk ki. A szükséges helyszíni méréseket és mintagyűjtést
az adott időben aktuális projektek kapcsán jelölnénk ki.

Másod sorban az így kapott adatokat - mint input paramétereket felhasználva – mérnökgeológia-
vízföldtani modell alkotását és a kőzetkörnyezet számítógépes elemzését foglalja magába a téma.
Ehhez a tanszéken rendelkezésre álló szoftvereket használja fel a doktorandusz.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Németh Andor (2019/2023/)
Czinder Balázs (2015/2018/2021)
Török Anita (2014//)
Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
Barsi Ildikó (2009/2012/)
Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
Deák Ferenc (2007/2023/2023)
Görög Péter (2002/2005/2009)
Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
Státusz: 
régi