Kitöltő téglafallal merevített monolit vasbeton keret vizsgálata földrengés hatására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/B4
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
farkas.gyorgy@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A doktori munka célja a kitöltő téglafallal merevített monolit vasbeton keretvázas középmagas
és magas épületek merevítő falainak vizsgálata numerikus, analitikus és kísérleti alapon
földrengés hatására. A kutatás során elvégzendő feladatok:

• A merevítő falak viselkedésének vizsgálata különböző nagyságú és irányú terhek esetén,
az egyes tönkremeneteli formák (lokális és globális) meghatározása, modellezése,
elemzése,

• A kitöltő téglafal és vasbeton keretváz együttdolgozásának vizsgálata numerikus
módszerekkel, a mérnöki gyakorlatban használatos és tudományos numerikus
vizsgálatokra alkalmas végeselemes szoftver felhasználásával. A numerikus vizsgálatok
során több anyagmodell alkalmazásával a merevítő fal falmerevségének vizsgálata,
modellezése, a vasbeton-tégla kapcsolatok modellezése időtől függő hatásokra,

• A merevítő fal viselkedésének analitikus megoldásának keresése, a dinamikus hatásokra
való méretezés alapjainak kidolgozása és algoritmusok, méretezési eljárások kidolgozása,

• Laborkísérletek végrehajtása dinamikus és statikus terhelés esetére, melyek eredményeit a
numerikus és analitikus megoldásokkal össze lehet hasonlítani.

• Szabvány szintű javaslatok és képletek meghatározása, mindennapi gyakorlatban
használható méretezési eljárás kidolgozása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Haris István (2005//2013)
Friedman Noémi (2004/2010/)
Völgyi István (2002/2005/2011)
Státusz: 
régi