Homolya András

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 1585

E-mail:

homolya.andras@emk.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 26/4.

Kutatási terület:

Földmérő oktatás

Kapcsolódó projektek   Kapcsolódó fontosabb publikációk

Homolya András – dr. Krauter András – Noéh Ferenc: A Geodézia című tantárgy oktatása a Műegyetemen; Geodézia és Kartográfia, 54. évf. 10. szám, Budapest, 2002.

Lovas Antal – Homolya András: A magyar építőmérnök képzés és a tervezői jogosultságok; Geomatikai Közlemények IX., Sopron, 2006.

Homolya András – Kalach Ferenc – dr. Varga József: A földüggyel kapcsolatos ismeretek oktatása a Műegyetem Általános- és Felsőgeodéziai Tanszékén; Geodézia és Kartográfia, 63. évf. 9. szám, Budapest, 2011.

Homolya András: Néhány érdekesség a geodézia magyarországi oktatásának történetéből; Geodézia és Kartográfia, 66. évf. 9-10. szám, Budapest, 2014.

Digitális térkép

Kapcsolódó projektek   Kapcsolódó fontosabb publikációk

Homolya András – Dr. Winkler Gusztáv: Távérzékelt felvételek térképészeti feldolgozása interaktív grafikus munkahelyen; Geodézia és Kartográfia, 38. évf. 3. szám, Budapest, 1986.

Maslov, O. - Homolya, A. - Kis Papp, A. - Márkus, B.: Automated Computerized Production of Operative Maps; News Letter, volume 4. number 3. Budapest, 1986.

Homolya András: Digitális térképek előállítása, problémák, megoldások, tapasztalatok; IV. Országos Térinformatikai Konferencia kiadványa, Szolnok, 1994.

Csemniczky László – Homolya András: A zártláncú geodéziai-fotogrammetriai rendszer szerepe a Paksi Atomerőmű építkezésénél; Geomatikai Közlemények IX., Sopron, 2006.

A geodézia története

Kapcsolódó projektek   Kapcsolódó fontosabb publikációk

Homolya András – Noéh Ferenc: A geodézia történetének oktatása a Műegyetemen; Geodézia és Kartográfia, 54. évf. 2. szám, Budapest, 2002.

Dr. Ádám József – Homolya András: A[z Általános- és Felsőgeodézia] Tanszék története és működése alapításától napjainkig; Geodézia és Kartográfia, 54. évf. 10. szám, Budapest, 2002.

Homolya András: A geodézia magyarországi oktatásának története; EMT, XIII. Földmérő Találkozó kiadványa, Kolozsvár, 2012.

Homolya András: Erdély és a MOM; EMT, XVI. Földmérő Találkozó kiadványa, Zilah, 2015.

 

Életrajz:

Tudományos fokozat

Végzettség

 • GD-1 geodéziai tervezői engedély (2003) (2007-től GD-T geodéziai tervező)
 • Okleveles geodézia-térinformatikai szakmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem, 1999)
 • Ingatlanrendező földmérő minősítés (1991)
 • Építésügyi szakértői engedély, geodéziai szakterületre (1988) (2007-től GD-Sz geodéziai szakértő)
 • Okleveles építőmérnök, földmérőmérnöki szakon (Budapesti Műszaki Egyetem, 1979)

Fontosabb projektek

 • Mozgásvizsgálati geodéziai mérések a gyöngyösi Ferences templom padlásterében és a Mátraverebély-Szentkút bazilikában. (2012-2016)
 • A Paksi Atomerőmű mérnökgeodéziai feladatok minőségirányítási tervének aktualizálása. (2011- 2012)
 • Elektromos vezetékjog nagy tömegű átvezetése az ingatlan nyilvántartásban” (K+F projekt) (2010)
 • Deformáció vizsgálati mérések a Paksi Atomerőmű II. blokkjának lokalizációs torony homlokzatain. (2007-2009)
 • Balatonkenese, Soós-hegy és környéke szabályozási tervhez kapcsolódó geodéziai tervezés, valamint folyamatos egyeztetés a társtervezőkkel és a hatóságokkal. (2005-2007)
 • SPAR üzlethálózat épületeinek geodéziai és állapot felmérése, adatbázis kialakítása. (2005-2006)
 • Az Építőmérnöki Kar és a Fővárosi Vízművek keretszerződése alapján: Bp. XII. Eötvös úti víztorony folyamatos mozgásvizsgálata. (2001-2004)
 • Balatonkenese, Soós-hegyen és környékén javasolt úthálózat geodéziai terve és kitűzése (2004)
 • Balatonkenese, Soós-hegy és környéke ÁRT-hez kapcsolódó geodéziai munkák. (1999-2003)
 • Mammut Üzletház építési hibáinak geodéziai ellenőrzése és az épület mozgásvizsgálata. (1997-1998)
 • Budapesti kerületek digitális alaptérképeinek készítéséhez technológia kidolgozása, a munka műszaki ellenőrzése. (1996-1999)
 • Előzetes helyzetfelmérés Gödöllő, Polgármesteri Hivatalban kialakítandó térinformatikai rendszerhez. (1995)
 • Győr város földmérési alaptérképeinek digitalizálása és az adatállomány előkészítése GIS rendszerben való felhasználáshoz. (1995)
 • Dunai Hőerőmű kőolajvezetékének felmérése, az olajtelepről tervezési alaptérkép készítése. (1994)
 • Szakértői vélemény az Érd városi térinformatikai rendszerről. (1993-1997)
 • Budai EXPO terület geodéziai előkészítése, kitűzési feladatok. (1993-1995)
 • Németország, Giessen város csatorna szakági térképeinek digitalizálása, GIS rendszerbe betöltése. (1993-1994 )
 • Németország, Schleswig-Holstein tartomány földmérési alaptérképeinek digitalizálása, vetületi- és szelvényrendszerének egységesítése. (1990-1996)
 • 1989-1990. Dunai Kőolajipari Vállalat üzemi térképeinek strukturált digitalizálása. (1989-1990)
 • Budapest I. és XIII. kerület földmérési alaptérképeinek digitalizálása, vetületi- és szelvényrendszerének átdolgozása. (1987-1988)
 • Külterületi nyomvonalas létesítmények nyilvántartási rendszerének kidolgozásához szakértői vélemény készítése. (1985.)
 • A GRADIS-2000 interaktív grafikus rendszer szakmai felügyelete, a rajta folyó munka irányítása és ellenőrzése. (1982-1997)
 • A Paksi Atomerőmű digitális közmű megvalósulási térképkészítésének irányítása, és az építésgeodéziai munkák műszaki ellenőrzése. (1982-1987)
 • Részvétel a kísérleti földmérési adatbázishoz szükséges digitális földmérési alaptérkép technológiai kidolgozásában. (1979-1982
 • A kéregmozgási szintezési hálózat gravimetriai és árapály korrekció számítása. (1979-1982)
 • MÉM OFTH és BME TDK pályázatokra geodézia számítások programjainak készítése (1976-1979)

Közéleti tevékenység

Tagságok
Funkciók
 • Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság tagja (2008-)
 • MFTTT, Szakmatörténeti Szakosztály titkára (2007-)
 • Az FVM Országos Szakmai Vizsgáztató Bizottság elnöki névjegyzék tagja, a földmérő és térinformatikai szakterületre. (2006-)
Szerkesztőbizottsági tagságok
Díjak
 • Márton Gyárfás díj, EMT-MFTTT (2016)
 • Dékáni dicséret (2007)
 • BME TDK Munkáért emlékplakett (1991)
 • Művelődési Miniszteri dicséret (1987)
Érvényesség: 2017.03.01.

 

Publikációk:

MTMT