Kihajlásbiztos merevítő- és csillapítórendszer vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/07
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vigh.laszlo.gergely@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az ún. kihajlásbiztos merevítőrudak (buckling restrained brace – BRB) földrengéstervezésben
történő alkalmazása ígéretesnek tűnik mind újonnan épülő épületek, hídszerkezetek, mind
szerkezetek utólagos megerősítése esetén. Régi – főként történelmi jelentőségű – épületek
megerősítésében az európai szakma más innovatív technológiák mellett foglalkozik a BRB
alkalmazásával is, az alkalmazás szabványosításával. Jelenleg azonban néhány számpélda
kidolgozásán túlmenően tényleges kutatás alig folyik a területen, illetve Európában nem áll
rendelkezésre szabványosított számítási, tervezési eljárás.

Az alkalmazás megköveteli a szerkezeti elem egyedi és rendszerben tapasztalható ciklikus
viselkedésének ismeretét. Kísérleti és numerikus analízis keretében vizsgálni szükséges a
szerkezet-megerősítésben való alkalmazás és az elem továbbfejlesztésének lehetőségét.

A doktori munka célja: BRB elemek disszipatív és csillapító elemként való vizsgálata; BRB
rendszer továbbfejlesztés; a BRB-vel merevített szerkezetek szabványokban használható
földrengési paramétereinek meghatározása, az elem és részlettervezés szabályainak
kidolgozása, valamint a szerkezet-megerősítésben való alkalmazás vizsgálata.

A jelentkező kutatási munkája során az alábbi feladatok megoldása szükséges/válhat
szükségessé:

Irodalomkutatás, fellelhető kísérleti és numerikus eredmények kiértékelése.

BRB elemek elemszintű numerikus modelljeinek áttekintése/kidolgozása. Monoton és
ciklikus paraméterek meghatározása.

BRB elem részletes – kísérleti és numerikus – vizsgálata: kísérleti program kidolgozása,
végrehajtása. Részletes numerikus modellfejlesztés, verifikálás. Virtuális kísérleti analízis.

BRB mint csillapítóelem analízise.

Szerkezeti részletekre vonatkozó szabályok kidolgozása.

BRB rendszerű épületek globális vizsgálata: statikai (eltolás vizsgálat) és dinamikai (time-
history) analízis. Földrengési paramétereinek meghatározása az analízis eredményeinek –
statisztikai – kiértékelése alapján. Viselkedés alapú tervezés (Performance based design)
koncepciójának alkalmazása.

Javaslat számítási, méretezési és tervezési eljárásra.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Eduardo Charters (2014/2018/2019)
Balogh Tamás (2013/2016/2018)
Simon József (2012/2015/2016)
Zsarnóczay Ádám (2010//2014)
Nyírõ Zsolt (2009//)
Kezh Sardasht Sardar Weli (2019/2023/2023)
Státusz: 
régi