Építőanyagok 1.

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOEMA301
Képzés: 
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Az építőanyagok legfontosabb alaptulajdonságainak és azok vizsgálatának bemutatása. Ismerkedés a legfontosabb építőanyagokkal.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/1
Jegykialakítás szempontjai: 
Félévközi számonkérések (3 db), amiből a 2 jobb eredményt számítjuk be, elérhető maximális pontszám 2x25=50 pont. A számonkérések nem pótolhatók (TVSz 16.§ (1) alapján): - 1 évközi elméleti zárthelyi dolgozat -EZH (25 pont), - 1 gyakorlati ellenőrző dolgozat - számítási feladat - SZGY (25 pont), ekkor a saját kézzel írt jegyzetek és saját kézzel kitöltött jegyzőkönyvi űrlapok és zsebszámológép használható - 1 kőzetismeret dolgozat – kőzetfelismerés és elméleti kérdések - KŐ (25 pont) Félév végi számonkérések: - 1 év végi összefoglaló zh -ÖZH (50 pont) Az ÖZH pótlására, ill. javításra a TVSz szerint van lehetőség órarenden kívüli időpontban (1 alkalom a pótlási héten) Elérhető max. 100 pont. A félév végi jegy: 0 – 49,5 elégtelen (1) 50 – 61,5 elégséges (2) 62 – 73,5 közepes (3) 74 – 84,5 jó (4) 85 – 100 jeles (5)