Geológia

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMAT41
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Földtani ismeretszerzés, a Föld szerkezete és dinamikája, a földkéreg építőanyagai: ásványok, kőzetek jellemzése: magmás, üledékes és átalakult kőzetek. A föld felszínét befolyásoló jelenségek, földrengések, vulkanizmus hatásának elemzése, felszínmozgások. A felszíni és felszín alatti vizek jellemzése, környezetföldtani ismeretek, a kőzet és építmény kölcsönhatása. A képzés célja: a mérnökhallgatók természettudományos ismereteinek bővítése, ill. kapcsolatteremtés a természettudományok és a műszaki tudományok között.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/2/0
HF-k időpontjai: 
Kiadásának ideje: 8. oktatási héten. Beadásának határideje 14. oktatási héten: 2015. dec. 12. 12 óráig (szombati munkanap). Pótlására a pótlási időszak utolsó napjáig van lehetőség (2015. dec. 21. 12 óráig).
Jegykialakítás szempontjai: 
60% vizsga, 40% félévközi teljesítmény A megszerzett, összesített %-nak megfelelő osztályzatok: jeles (5) 85 - 100% ; jó (4) 74 - 84% ; közepes (3) 62 - 73% ; elégséges (2) 50 - 61% ; elégtelen (1) <50% Aláírás megszerzésének feltételei: 1. A gyakorlati órák 70%-án való részvétel. 2. A feladatok legalább elégséges szintű teljesítése. 3. Félév végi eredményes szóbeli kőzetbeszámoló.