A statika és dinamika alapjai

Neptun kód: 
BMEEOTMAT41
Kredit: 
6
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/5/0