Vízkárelhárítási létesitmények tervezése

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVVMV62
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje az árvízvédelmi és a vízrendezés létesítményei tervezésének hidrológiai, hidraulikai, talajmechanikai, szerkezeti, kivitelezési valamint üzemeltetési problémáit, azok megoldási lehetőségeinek feltárását a környezeti hatások figyelembe vételével.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1