Környezetmérnöki alapok

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAT41
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja természettudományos és környezetmérnöki ismeretek nyújtása a mérnöki tevékenység műveléséhez szükséges alapszintű tájékozottság megszerzéséhez. Főbb témakörök: Az emberi tevékenységek és a környezet kapcsolata. Rendszerdinamikai alapfogalmak, elemek anyagforgalma a természetben. Az ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom fogalma. Környezeti hatások fogalma, jellemzése, az építőmérnöki tevékenység környezeti hatásai (víz-, levegő- és talajszennyezések, haváriák). Környezetgazdaságtani alapfogalmak, környezet tervezés és hatáselemzés. Energiatermelés és megújuló energiaforrások.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0