Természetes építőanyagok épületfizikai tulajdonságai és korszerű rétegszerkezetei

Rövid leírás: 

A hagyományos építőanyagok (föld, vályog, agyag, fa, faszármazék, cellulóz, stb.) téli-nyári hő- és páratechnikai viselkedésének vizsgálata, tervezési adatbázis összeállítása a hazai és nemzetközi ta­pasztalatok, illetve saját laboratóriumi mérési eredmények alapján. A hagyományos építőanyagokból összeállított réteges szerkezetek épületfizikai működési elvének vizsgálata, közelítő számítások és részletes szimulációk végzése, és azok eredményei alapján javaslattétel az energetikai és pára­technikai szempontból optimális, költséghatékony rétegfelépítésekre.