Talajok hatása a földrengésekkor kialakuló felszíngyorsulásokra

Rövid leírás: 

A szakmai gyakorlat e hatás vizsgálatát általában jelentősen egyszerűsített módszerek alapján végzi, legtöbbször homogén talajviszonyokat feltételezve. A TDK célkitűzése, hogy egydimenziós talajdinamikai számítások segítségével vizsgálja a talaj módosító hatását rétegzett altalajviszonyok esetén. 

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma