Mérnöki elemzési módszerek

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMK51
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2017
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a mérnöki elemzés és méretezés alapvető eljárásait a statisztika, valószínűségszámítás, a megbízhatósági analízis, a numerikus módszerek, a kockázatelemzés, az optimalizálás és a digitális jelfeldolgozás tárgyköreiből. Mindez azt is szolgálja, hogy a mesterképzés kapcsolódó modellezési, tervezési és programozást oktató tárgyai az itt lefektetett alapokra építhessenek. 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A félévközi eredmény elégtelen, amennyiben az alábbiak bármelyike teljesül: - ED1 eredménytelen, azaz nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. - ED2 eredménytelen, azaz nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. - A kötelező házi feladatok bármelyike esetében a pontszám nem éri el a megszerezhető pontszám 40%-át. - A házi feladatokra kapott összpontszám (HF1+HF2+HF3+HF4) nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. Az egyes teljesítményértékelésekre a 3.3-ban részletezett százalékponttal megegyező pont-szám kapható. A végső érdemjegyet az összes teljesítményértékelés összpontszáma (= ED1 + ED2 + HF1 + HF2 + HF3 + HF4 + A) alapján számítjuk.