Feszítési technológiák tervezése

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMT62
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgy célja a feszített tartószerkezetek szerkezeti kialakításának és méretezési kérdéseinek elsajátítása. A hallgató a tárgy keretében megismeri a feszített tartószerkezetek típusait, a feszítésnél alkalmazott anyagok és feszítési technológiák jellemzőit. Ismertetjük a legfontosabb feszített tartószerkezetek jellemzőit.  Bemutatjuk a feszítés hatásának figyelembevételét a tartószerkezetek tervezése és ellenőrzése esetén. Kitérünk a különleges tartószerkezetek feszítésére és a hídszerkezeteknél alkalmazott speciális feszítési eljárásokra. Ismertetjük a feszített tartószerkezetek Eurocode alapú méretezési eljárásait és azok gyakorlati alkalmazását. 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
70% ZH 30% HF